ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН!

Във връзка с изпълнение на проект на Висш съдебен съвет по Оперативна програма "Добро управление" с наименование "Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие, Ви информираме, че от 01.12.2019 г. Административен съд Сливен ще има нов адрес на уеб страницата си : 

https://sliven-adms.justice.bg

Информацията на текущия сайт ще бъде актуална до 30.12.2019г.

Според влезлия в сила на 12.07.2006 г. (обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г) нов Административнопроцесуален кодекс (чл. 307 и § 3 от ПЗР на АПК ) се създадоха административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища. Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд. На 3 януари 2007 г . председателите на новите съдилища в цялата страна положиха клетва и встъпиха в длъжност.       

С обособяването на административните съдилища като самостоятелни България застава на най-предна позиция в Европейския съюз, тъй като съвсем не във всички страни-членки на Съюза има такива съдилища. А чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата. Това е и едно доказателство за реалната правна реформа у нас

Oрганизация на съдебната дейност в Административен съд – Сливен през периода на съдебната ваканция от 15.07.2019 г. до 01.09.2019 г

Правила за публикуване на съдебни актове                                                                               Фейсбук

СПИСЪК НА  СПЕЦИАЛИСТИТЕ,  УТВЪРДЕНИ  ЗА   ВЕЩИ  ЛИЦА  ЗА  СЪДЕБНИЯ  РАЙОН  НА ОКРЪЖЕН  СЪД – СЛИВЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД – СЛИВЕН

Защита на лични данни

Правна помощ - МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ В СЪДЕБНА ФАЗА„УНИФИЦИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ /СЪДЕБНА ФАЗА/ И ЯСНИ КРИТЕРИИ И ПОДХОДИ ПРИ ДОПУСКАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ /СЪДЕБНА ФАЗА/ ЗА ЛИЦА ПО ЧЛ. 22 ОТ ЗПП , В ТОВА ЧИСЛО И ЗА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЛУЖЕБНО СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА.“

 

 

Последна промяна: 29.11.2019 / 15:06
 
Copyright © 2010 Административен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев