ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН!


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН ОБЯВИ 16 АПРИЛ ЗА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

           „Ден на отворените врати” организира във вторник, 16.04.2019 г. Административният съд в Сливен. Инициативата се осъществява под надслов „Открито за съдебната власт“ и е във връзка с 16 април – Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители.

 В рамките на събитието, гостите ще бъдат запознати с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, с историята и дейността на съда, с възможностите за извършване на справки по дела през интернет,  със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация, с правилата за посещение и поведение в съда и съдебните зали. Ще имат възможност да  проследят процеса за случайно разпределение на делата и ще могат да зададат въпросите, които ги интересуват.

           Поканени са ученици,  представители на институции, на бизнес-общността и  граждани да вземат участие в събитието, което ще се проведе от  11,00 ч. до 15 ч. на 16 .04. 2019 г. в сградата на Административен съд  Сливен, бул. „Цар Освободител” № 12.

 

 За контакти: Мариана Едрева, съдебен администратор, тел. 044/ 699 030; 044/ 699 029;

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт”

Срок за пдаване на есетата от 01.04.2019 до 20.05.2019 включително.

Регламет на конкурса 

 


Според влезлия в сила на 12.07.2006 г. (обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г) нов Административнопроцесуален кодекс (чл. 307 и § 3 от ПЗР на АПК ) се създадоха административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища. Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд. На 3 януари 2007 г . председателите на новите съдилища в цялата страна положиха клетва и встъпиха в длъжност.      
С обособяването на административните съдилища като самостоятелни България застава на най-предна позиция в Европейския съюз, тъй като съвсем не във всички страни-членки на Съюза има такива съдилища. А чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата. Това е и едно доказателство за реалната правна реформа у нас

Справка за протоколи от открити съдебни заседания, подлежащи на публикуване от 01.01.2019.

 

Правила за публикуване на съдебни актове                                                                               Фейсбук

Профил на купувача.

Бюджет.

СПИСЪК НА  СПЕЦИАЛИСТИТЕ,  УТВЪРДЕНИ  ЗА   ВЕЩИ  ЛИЦА  ЗА  СЪДЕБНИЯ  РАЙОН  НА ОКРЪЖЕН  СЪД – СЛИВЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД – СЛИВЕН

Защита на лични данни

Последна промяна: 12.04.2019 / 13:48
 
Copyright © 2010 Административен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев