ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН!

   УКАЗАНИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  ЗА НАЧИНА НА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ


Според влезлия в сила на 12.07.2006 г. (обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г) нов Административнопроцесуален кодекс (чл. 307 и § 3 от ПЗР на АПК ) се създадоха административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища. Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд. На 3 януари 2007 г . председателите на новите съдилища в цялата страна положиха клетва и встъпиха в длъжност.      
С обособяването на административните съдилища като самостоятелни България застава на най-предна позиция в Европейския съюз, тъй като съвсем не във всички страни-членки на Съюза има такива съдилища. А чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата. Това е и едно доказателство за реалната правна реформа у нас

 

Правила за публикуване на съдебни актове                                                                               Фейсбук

Профил на купувача.

Бюджет.

СПИСЪК НА  СПЕЦИАЛИСТИТЕ,  УТВЪРДЕНИ  ЗА   ВЕЩИ  ЛИЦА  ЗА  СЪДЕБНИЯ  РАЙОН  НА ОКРЪЖЕН  СЪД – СЛИВЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД – СЛИВЕН

Защита на лични данни

Последна промяна: 22.10.2018 / 15:50
 
Copyright © 2010 Административен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев