Р Е Ш Е Н И Е № 190

гр. Сливен, 04.12.2015  год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  СЛИВЕН,     в публичното заседание на двадесет и трети   ноември  през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                      Административен съдия: Владимир Първанов

при секретаря   Г.Г.   и  с участието на прокурора  ………….……..                                                                                            като разгледа докладваното от                съдията             административно  дело № 312        по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано  по жалба на С.Г.Т.-Й.,  в качеството й   на  кандидат за общински съветник в Община Нова Загора, издигната от  местна коалиция „ЕНП – Нова алтернатива”,  М.Т.Д. и П.С.Л. и двамата в качеството им на представители на  местна коалиция „АБВ и Земеделци”  против  Решение № 231/28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора  относно установяване и обявяване на резултати от гласуване за общински  съветници в  Община - Нова Загора в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 25.10.2015 г.

В жалбата на С.Т.-Й. се твърди, че Решението с № 231/28.10.2015 г. на ОИК Нова Загора за установяване и обявяване на резултатите от гласуване за общински съветници на Община Нова Загора в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 25.10.2015 г.  е незаконосъобразно  поради допуснати съществени нарушение на Избирателния кодекс. Съществували различия в списъците по постоянен и настоящ адрес, обявени за всяка от секциите и тези, по които секционните избирателни комисии провели избора. Имало множество избиратели с постоянен адрес извън Община Нова Загора, но записани с настоящ такъв на територията на общината, които имали възможност да гласуват и по постоянен адрес. Имало нарушение при установяване на действителността и недействителността на бюлетините при преброяването на подадените гласове, грешки при отразяването на резултатите в протоколите, разминавания в тези протоколи и незаконно допускане на поправки по тях. Било установено, че голям брой бюлетини, подадени за кандидатите на Местна коалиция „ ЕНП – НОВА АЛТЕРНАТИВА” били обявени за недействителни без да са такива, а същевременно недействителни бюлетини подадени за кандидати за общински съветници на ПП „ГЕРБ” са приети за действителни. Не била спазвана процедурата по подреждане и преброяване на бюлетините след тяхното изваждане от урните, което довело до завишаване на броя на гласовете, отчетени за кандидати за общински съветници от ПП „ГЕРБ” и занижило броя на гласовете за кандидатите на останалите политически сили. Във всички секции били записани почти равен брой избиратели с постоянен и с настоящ адрес, като се посочват 15 секции и се твърди, че „пришълците” с настоящ адрес са почти толкова, колкото и тези, които постоянно живеят в населеното място. Възможността за повлияването на вота от регистрираните избиратели по настоящ адрес била значителна, тъй като те били половината от гласоподавателите. От публикациите в интернет се установявало, че практически протоколите на всички СИК са със задрасквания и поправки, което не давало възможност да се разбере кои резултати са верни.

В съдебно заседание жалбоподателката поддържа жалбата. Счита, че са установени голям брой нарушения в бюлетините, в протоколите и че има голям брой бюлетини, които съгласно чл.437 , ал. 3, т. 2 за нея са недействителни и настоява за касиране на избора за общински съветници на Община Нова Загора.

В жалбата на М.Д. и П.Л., в качеството им на представители на МК „АБВ и ЗЕМЕДЕЛЦИ” се твърди, че  Решение № 231/28.10.2015 г. на ОИК Нова Загора е постановено при неправилно приложение на материалния закон и се иска изборът да бъде обявен за недействителен. В протокола на ОИК Нова Загора било описано, че от преброените бюлетини са установени 2429 бр. недействителни гласове, но не било описано на какво основание и по какъв критерий тези гласове не са зачетени за действителни. Твърди, че съответните СИК не са съобразили хипотезите, при които следва да се признае действителен глас за определена листа и недействителен за определена преференция. Твърди се, че протоколи на СИК с № 201600031, 201600047, 201600060, 201600061 са поправени след обявяване на резултатите и тези поправки не са подписани от всички членове на комисията. Не били описани в протоколите броят на лицата, които са участвали в изборния процес, като придружители. На застъпниците на Коалицията не била осигурявана видимост към процеса на преброяване на бюлетините в четири секции. В пет от секциите действителните бюлетини за представляваната от жалбоподателя местна колиция били преброявани като недействителни или в полза на друга партия. Иска се ръчно преброяване на действителните и недействителните бюлетини в СИК с № 201600038, 201600040, 201600043, 201600046, 201600060.

В съдебно заседание жалбоподателят Л. заявява, че е удовлетворен от резултатите, от избора на общински съветници и че  подадената жалба се базира на невярна и подвеждаща информация, предоставена му от трети лица. Не поддържа същата.

Ответната по жалбата страна, ОИК Нова Загора, моли жалбите да бъдат отхвърлени като неоснователни, тъй като от събраните в хода на производството доказателства се установявало, че не са налице съществени нарушения при осъществяване на избора за общински съветници в Община Нова Загора.

Представителят на ПП „ГЕРБ” счита, че въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства Решението на ОИК Нова Загора с № 231/28.10.2015 г. Следва да се потвърди, като правилно, законосъобразно и мотивирано.Претендира заплащане на направените по делото разноски.

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С решение № 50 от 13.09.2015 год.,   ОИК Нова Загора  е регистрирала  за участие в местните избори за общински съветници насрочени за 25.10.2015 год. местна коалиция „АБВ и Земеделци” – Алтернатива за българско възраждане и Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”. С решение № 85 от 21.09.2015 г. е регистрирана кандидатската листа за общински съветници на  коалицията  в община Нова Загора, като Л. и Д. са  вписани  съответно на първо и второ място в същата.

 С решение № 42 от 12.09.2015 г., ОИК Нова Загора  е регистрирала  за участие в местните избори за общински съветници насрочени за 25.10.2015 год. местна коалиция „ЕНП- Нова алтернатива” , представлявана от С.Г.Т..  С решение № 99 от 21.09.2015 г.  на  същия орган,   представляващия коалицията е  регистриран и като кандидат за общински съветник.

След провеждане на изборите за общински съветници в община Нова Загора  и на база представените протоколи от секционните избирателни комисии, на 26.10.2015 год. Общинска избирателна комисия Нова Загора е съставила на основание чл. 499 от ИК и при спазване на изискванията на чл. 450 и 451 от ИК Протокол за избиране на общински съветници в Община Нова Загора.  От същия се установява,  че в избора е проведен в  63  секции и има толкова на брой  предадени от СИК  протоколи. Броя на лицата имащи право да гласуват  според данните от протокола  е  33 198,  броя избиратели дописани в допълнителните страници на избирателните списъци /под чертата/  е 130.   Броя на регистрираните кандидатски листи е 18 /липсва кандидат, вписан в бюлетината под № 6 и под № 12/.   Броя гласували избиратели според подписите в избирателните списъци е 16 989, като същия е и броя на намерените  в избирателните кутии бюлетини.  СИК са описали в протоколите си като недействителни 2 429 бр. бюлетини,  а броя на действителните гласове  (бюлетини) е 14 560.   Действителните гласове са разпределени,   както следва:   „Движение 21” – 38 гласа;  „Движение демократично действие – ДЗ” – 25 гласа;  ПП “Движение за права и свободи - ДПС” е получила 660 гласа;  „Български демократичен център – 184 гласа; „Национален фронт за спасение на България” е получил 596 гласа;  ПП „Атака” -  543 гласа;  ПП  „Българска социалистическа партия” получила  2101  гласа;  „Движение за радикална промяна Българска пролет” – 55 гласа;  ПП „България без цензура” – 133 гласа;  ПП „Партия на Зелените” – 57 гласа; ПП ”ГЕРБ” е  получила 6919  гласа;  „Реформаторски блок” е получил 793 гласа;  ПП „Никола Петков” – 704 гласа;  ПП „Движение напред България” е получила 785 гласа;  МК „ АБВ и Земеделци” – 469 гласа;  „Национални движение за права и свободи”  е получило 104 гласа ;  ПП „ВМРО-Българско национално движение” получила 258 гласа;  МК „ЕНП – Нова алтернатива” е получила 136 гласа. Протокола е подписан от  членовете  на ОИК  без възражения или  особени мнения.  Има извършена една поправка при отразяване на преференциален вот за кандидати на  „Движение за права и свободи – ДПС” , като  положени изискуемите по закон подписи на членовете на комисията.

С  Решение № 231 от 28.10.2015 г.  ОИК Нова Загора е приела, че общинската избирателна квота е 503  действителни гласа,  и че  няма избрани независими кандидати за общински съветници. Поименно са посочени  избраните  според обобщените данни от протоколите на СИК  29 общински съветници. След съпоставка  на описаните в оспореното  решение имена  и  решенията на ОИК Нова Загора  за регистрация и обявяване на кандидатските листи  на участващите в изборите партии и коалиции,   се установява, че  двадесет и деветте мандата  за общински съветници  се разпределят  както следва:  ПП ”ГЕРБ” - 15 мандата, ПП “Движение за права и свободи - ДПС” - 1 мандат, ПП „Българска социалистическа партия” 5 мандата, ПП „Атака” 1 мандат,  „Национален фронт за спасение на България” е получил  1 мандат, „Реформаторски блок” – 2 мандата,  ПП „Никола Петков”  - 2 мандата  и  ПП “Движение напред България” 2 мандата.

Според изготвената по делото  техническа експертиза, свързана с проверка на констатациите на секционните избирателни комисии при  изброяване и преценка на валидността на бюлетините във всяка една от секциите се установяват следните данни:

В хода на проверката вещите лица не са постигнали единомислие относно  определянето на действителността на 1255 бюлетина от  всички секции, тъй като са установили върху задната част на всяка от тях  наличието на  блед отпечатък на  знака „Х” или „V”, като не се спори, че  същия се намира на различни места върху гърба на бюлетината, без каквато и да е система или последователност.  Забелязва се върху бюлетини, с които е гласувано за  различни  партии  и коалиции, описани в листата. 

След подробно обстоен преглед на  всяка една от  отделените   и предоставени  за оглед  1247  бюлетини /броя им е установен от съда при извършване на огледа/,  съдът  установи,  че се касае за  наличието на бледи, на моменти трудно забележими  отбелязвания в бледо сив цвят  върху гърба на  същите  от вида на описаните  в Изборния кодекс знаци за гласуване „Х” и „V”,  които се намират на различни места по бюлетините, без каквато и да е система.  Открити са в бюлетините, представени  от  всяка една от секциите за гласуване,  касаят  гласове  за всички участващи в изборите партии и коалиции.  

Предвид описаното съдът намира  отделените  изборни  книжа  за напълно годни  да предизвикат ефекта към който са насочени, т.е. да  отразят релевантно вота на избирателите, които са ги подали.  

Настоящия състав не счита, че са налице основанията, предвидени в чл. 437 ал. 3 т. 2 от ИК  за обявяване на недействителност на  отделените 1255 бюлетини.   Отбелязването на тези отметки безспорно се дължи на вида на самата бюлетина и на обстоятелството, че избирателите следваше да гласуват  едновременно за  четири избора -  за общински съветници, за кмет на населено място, за кмет на община и за  отговор на поставените въпроси на проведения на същата дата референдум.  Върху гърба на бюлетините, огледално на полето за отбелязване на конкретния избор   има поставена  черна лента, която цели запазване  на тайната  на  вота на избирателя.  Именно  в резултат на натиска  при отбелязване на вота се е получило и  отбелязване  на мастилото от  тази черна лента върху намиращата  под нея друга бюлетина.   При наличието на тези обстоятелства следва да се приеме, че се касае за  отклонения в бюлетината, дължащи се на дефекти и грешки при производството, а съобразно текста на чл. 437 ал. 1 т. 8 от ИК това не са обстоятелства изключващи възможността за вземане предвид конкретния вот поради недействителност.  Законодателя е предвидил тази хипотеза  за действителност на бюлетините  като гаранция, че  гласа  на избирателя  няма да бъде пренебрегнат  поради грешка, недоглеждане или упущение  на  лицата, отговарящи за  изготвянето и предоставянето на изборните книжа и като гаранция  за  значимостта на изразеното чрез гласуване мнение на избирателя.     

Имайки предвид описаното по – горе, свързано с определянето като действителни  отделените 1255 бр. бюлетини  се установява, че   според  експертизата, подписана от всички  назначени от съда  лица за  „Движение 21” – 42 гласа;  „Движение демократично действие – ДЗ” – 25 гласа;  ПП “Движение за права и свободи - ДПС” е получила 621 гласа;  „Български демократичен център – 184 гласа; „Национален фронт за спасение на България” е получил 593 гласа;  ПП „Атака” -  556 гласа;  ПП  „Българска социалистическа партия” получила  1984  гласа;  „Движение за радикална промяна Българска пролет” – 54 гласа;  ПП „България без цензура” – 152 гласа;  ПП „Партия на Зелените” – 60 гласа; ПП ”ГЕРБ” е  получила 7161  гласа;  „Реформаторски блок” е получил 761 гласа;  ПП „Никола Петков” – 700 гласа;  ПП „Движение напред България” е получила 778 гласа;  МК „ АБВ и Земеделци” – 457 гласа;  „Национални движение за права и свободи”  е получило 107 гласа ;  ПП „ВМРО-Българско национално движение” получила 263 гласа;  МК „ЕНП – Нова алтернатива” е получила 129 гласа  или общо действителните гласове са 14 627  при 14 560  по протокола на ОИК Нова Загора. 

Според  данните, описани от лицата,  подписали експертизата с особено мнение  и прибавянето към тях  на броя бюлетини за всеки от  участвалите партии и коалиции   „Движение 21” е получило  42 гласа;  „Движение демократично действие – ДЗ” – 24 гласа;  ПП “Движение за права и свободи - ДПС” е получила 623 гласа;  „Български демократичен център – 184 гласа; „Национален фронт за спасение на България” е получил 595 гласа;  ПП „Атака” -  556 гласа;  ПП  „Българска социалистическа партия” получила  1969  гласа;  „Движение за радикална промяна Българска пролет” – 53 гласа;  ПП „България без цензура” – 151  гласа;  ПП „Партия на Зелените” – 52 гласа; ПП ”ГЕРБ” е  получила 7187  гласа;  „Реформаторски блок” е получил 759 гласа;  ПП „Никола Петков” – 693 гласа;  ПП „Движение напред България” е получила 768 гласа;  МК „ АБВ и Земеделци” – 436 гласа;  „Национално движение за права и свободи”  е получило 115 гласа ;  ПП „ВМРО-Българско национално движение” получила 263 гласа;  МК „ЕНП – Нова алтернатива” е получила 130  гласа  или общо действителните гласове са 14 600 при 14 560  по протокола на ОИК Нова Загора.

Горната фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени и гласни  доказателства, които  се припокриват и взаимно допълват.  

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбите са  процесуално допустими, тъй като са подадени в законоустановените срокове, от лица имащи правен интерес от оспорването в качеството им на представители на  местна коалиция, регистрирана за участие в изборите за общински съветници  в Община Нова Загора и в качеството си на кандидати за  общински съветници.

По същество жалбите са неоснователни по следните съображения:

От събраните по делото доказателства не се установява в хода на изборния процес да са  допуснати   съществени  нарушения, които да са довели до опорочаване на изборните резултати и да не отразяват правилно вота на избирателя по отношение на проведените  избори за общински съветници на Община Нова Загора.

В хода на  производството, развиващо се на основание  чл. 459  от  Изборния кодекс,   съдът  не извършва по същество повторение на изборния процес и определяне на изборния резултат, а се произнася по наведените от оспорващите  Решението на ОИК   доводи  за  допуснати съществени  нарушения  при неговото провеждане и е компетентен да потвърди решението на ОИК за определяне на изборните резултати или да обяви избора за недействителен. При проверката на  законосъобразността на решението по чл. 453, ал.5 от ИК,  с което Общинска  избирателна  комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници  се извършва преценка доколко са основателни твърденията на  жалбоподателите и  доколко  тези нарушения се отразили на  получените резултати.

От събраните по делото доказателства се установява, че  секционните избирателни комисии са  изпълнили задълженията си, осигурявайки нормални условия за гласоподавателите да подадат своя вот на посочените предварително места и по определения от законодателя ред.  Липсват данни за  нарушения, довели до ограничаване или затрудняване на гражданите  на Община нова Загора при упражняване на изборните им права.  СИК са осъществили правомощията и задълженията си ползвайки предоставената им от общинската администрация материална база и материали, в това число и  списъци на избиратели за всяка една от секциите на територията на Общината.  Надлежно са извършвани проверки на данните на явилите се да гласуват лица  и са дописали   личните  им  данни, съобразно изискванията. Липсват   доказателства  за допуснати в тази насока нарушения, довели до затруднения или невъзможност да се упражни вот  от страна на което и да е правоимащо лице.  По делото не са представени  доказателства  във връзка с твърденията за  двойно гласуване, поради което същите следва да се приемат като голословни.  От извършения оглед на  избирателните списъци се установи, че  в същите фигурират  16968 подписа на гласували лица, а по протокола на ОИК, въз основа на който е издадено оспореното решение гласоподавателите са  16989,  т.е.  налице е разлика  от  21 гласа, но съда намира, че  тази разлика е в рамките на допустимата грешка с оглед на обстоятелството, че някой от подписите се застъпват и  е възможно да  се допусне   несъществена  грешка  при  физическото им изброяване, която по никакъв начин не може да повлияе на крайния резултат.

В хода на съдебното дирене беше разпитан свидетел, който заяви, че е наблюдавал служител на Полицията, който е водил  до избирателна секция с № 17 с  микробус   граждани  от ромски произход.  От изнесената информация  не става ясно дали  лицето, описано като полицай е извършвало действия по организиране на  гласоподаватели за гласуване  за определена политическа сила или местна коалиция в разрез с нормите  фиксирани в Изборния кодекс  или се касае  за обикновена транспортна услуга, нямаща връзка с изборния процес.  Не са представени доказателства за надлежно депозиран сигнал до органите на реда, компетентни да вземат отношение при наличието на данни за извършване на престъпление, нарушение на нормите на ЗМВР от служител  или нарушение на изборните правила и  взетото  отношение и резултат от проверка.  В този смисъл липсват данни, от които може да се приеме, че са налице нарушения, които да са довели до опорочаване на вота на избирателите и повлияли  на изборния резултат, което от своя страна да води до необходимост от  отмяна на оспореното решение.          

В жалбата на С. Т. – Й. се  твърди, че  в списъците за гласуване са записани почти равен брой лица с постоянен и настоящ адрес, което означавало, че новозаписаните лица са почти колкото постоянно живеещите за всяка секция и  имало значителна възможност от повлияване на вота.  Не било ясно кога са регистрирани и дали това е станало по описания в закона ред. 

Тези твърдения съда намира за напълно неоснователни. Списъците, предоставени на СИК  са два поради факта, че за местните избори съществува изискване гласоподавателите да  са  живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. При провеждане на референдум такова изискване не съществува.  Именно поради тази причина на комисиите  по провеждане на  избори са предоставени два списъка – на лицата, отговарящи на изискванията за гласуване за местните избори и на тези които имат право да  гласуват на провеждания референдум.  Голямата част от имената на жителите , фигурират и в двата списъка, тъй като има съвпадение между постоянния  им  и настоящ адрес.  Простото събиране на двете цифри за всяка от секциите  е   безпредметно и в никакъв случай не дава информация за броя на избирателите, още повече за наличието на вписани допълнително в избирателните списъци лица.  Съдът е  счел   исканията за извършване на подробна проверка на  избирателните списъци, тяхното съдържание,  извършените промени и вписвания  преди провеждане на изборите за неотносими  към производството. От  една страна липсват  каквито и да е  данни за извършени  неправомерни действия, свързани с изготвянето  на  тези изборни книжа  освен неподкрепените с  макар и косвени доказателства съмнения  на оспорващите. От друга  страна следва да се има  предвид и факта, че списъците  се обявяват на видно място   в   общината  и от ЦИК и заинтересованите  лица имат право да искат  вписването на промени  по съответния ред,  описан в чл. 43 от ИК.   Липсват данни и  твърдения за надлежно и своевременно подадени такива заявления от жалбоподателите  или други лица, т.е.  към момента  на провеждане на изборите са  липсвали   данни за нарушения в тази насока.    Липсват    и  данни и за направени по  реда на чл. 45 от  ИК   обжалвания.

Както по – горе бе описано  в хода на изготвяне на  някой от протоколите от СИК са допускани поправки, които явно се дължат на грешно или неточно преброяване на изборните книжа.  До всяка поправка са положени подписи от членовете на комисиите, съобразно изискванията на чл. 282 ал.1 и 2  от ИК.  Никоя от установените от съда поправки не е  направена по  такъв начин, че да не дава възможност да се установи  констатацията на СИК и да даде ясна представа  за фиксирания резултат.  Публикациите в интернет не са от категорията доказателства, даващи възможност за обоснован извод относно наличието или липсата на обстоятелство, което да води  извод за истинността  и верността на  документ, в това число и на протокол на СИК, изготвен по повод проведени избори.  

В хода на проверката на представените и служебно събрани от съда доказателства не се установи при преброяване на гласовете да  е допуснато нарушение, изразяващо се в обявяване за недействителни бюлетини, в които при правилно посочване на политическата партия или коалиция, предпочитана от избирателя  са отбелязвани  по недопустим от кодекса начин  една или повече от една преференции в конкретно посочени  5 секции на територията на Община Нова Загора.  В този смисъл е изнесеното от представителя на МК „АБВ и Земеделци”  становище в  проведеното на  23.11.2015 год.  съдебно заседание. 

Предвид описаното липсват  доказателства  за допуснати съществени нарушения на правилата, които да са довели до накърняване на законни права и интереси   на жалбоподателите  МК „АБВ и Земеделци”   и   С. Т. – Й. в качеството и на кандидат за общински съветник. Не са констатирани промени в изборните резултати, които да  им дадат възможност за участие в работата на Общински  съвет Нова Загора  чрез   включване като общински съветници   на  техни членове  или лично. Броя на гласовете, подадени за „ЕНП- Нова алтернатива” варира  от  129  до  136, което напълно изключва възможността за включване на неин представител в  бъдещия Общински съвет. Същото важи и за МК „АБВ и Земеделци",  получила гласова под  определената общинска избирателна квота  от 503 гласа. 

С оглед описаното по – горе и становището на  взелите участие в производството заинтересовани лица, заявили, че не оспорват  Решението за избор на общински съветници в  Община Нова Загора и  изложили становище за  необходимост от потвърждаване на същото, следва да се приеме, че проведения избор за общински съветници в община Нова Загора не страда от съществени нарушения на закона,  поради което и на основание чл. 459 ал.10  предложение  първо  от ИК  следва да бъде потвърдено.

С оглед представените по делото доказателства и заявените от процесуалния представител на ПП „ГЕРБ”  претенции, следва  жалбоподателите С. Т. – Й. и МК „АБВ и Земеделци” да бъдат осъдени  да заплатят на ПП „ГЕРБ”  сумата  от  300  лева, представляваща за направени от тази страна в  производството  разноски за адвокатско възнаграждение.

В  съдебно заседание на 23.11.2015 година С.  Т. – Й. е задължена  в   седем дневен срок  да внесе  сумата от 600 лева за изплащане на възнаграждение на вещи лица, изготвили поискана от оспорващата експертиза, но до момента сумата не е внесена.  Следва  лицето да  бъде осъдено да внесе по  сметка  „Депозити за вещи лица” на  Административен  съд  Сливен  сумата 600 лева, представляваща допълнително възнаграждение за вещи лица, взели участие в назначената по нейна молба  съдебно – техническа експертиза.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р   Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение от  № 231 от  28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора  относно установяване и обявяване на резултати от гласуване за общински  съветници в  Община - Нова Загора в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 25.10.2015 г.   като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСЪЖДА  Местна коалиция  „АБВ и ЗЕМЕДЕЛЦИ” – Нова Загора  и С.  Г. Т. – Й. с ЕГН **********  да заплатят на  ПП ”ГЕРБ”  сумата  300 /триста/ лева , представляваща направени по делото разноски  за адвокатско възнаграждение. 

ОСЪЖДА  С.  Г. Т. – Й.  с  ЕГН ********** да заплати  по  сметка  „Депозити за вещи лица” на  Административен  съд  Сливен  сумата 600 лева, представляваща допълнително възнаграждение за вещи лица, взели участие в назначената по нейна молба  съдебно – техническа експертиза.

Решението може да бъде  обжалвано  в 7 - дневен срок от обявяването му на страните,    пред Върховния Административен съд на Р България.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: