Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е№ 70

 

гр. Сливен, 09.03.2016 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в публично заседание на  втори март две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                                  ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА 

                                                                СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

При участието на секретаря В.К. и на прокурора ХРИСТО КУКОВ като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА КАНД № 33 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:     

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказаниявъввръзка счл.208 и сл.отАдминистративнопроцесуалния кодекс.     

Образувано е по касационна жалба от Г. Ж.Ж. от гр.С. чрез адв.С.С. *** против Решение № 626 от 22.12.2015 год. постановено по НАХД № 1532/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, с което е потвърдено НП № 15-0804-001328/10.07.2015 год. издадено от началник сектор към ОД на МВР гр.Сливен сектор „Пътна полиция“ в частта, с която на Г.Ж.Ж. е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП.

В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно и постановено в противоречие с материалните разпоредби. Касаторът отрича да е извършил нарушението, за което му е съставен АУАН, тъй като Ж. не е управлявал мотоциклета в момента на проверката, а го е бутал за да го закара до бензиностанцията, защото мотоциклета не е имал гориво. По време на това бутане е настъпило ПТП, в което касаторът пострадал сериозно и е бил лекуван в София. Счита, че не е извършил нарушението, тъй като не е управлявал мотоциклета, а го е бутал и той се е движил по инерция.

Моли съдът да постанови решение, с което да отмени решението на районния съд в обжалваната част.  

В съдебно заседание касаторът редовно призован не се явява. Вместо нея се явява адв.С. ***, който поддържа касационната жалба и моли съдът да отмени решението на районния съд и НП в обжалваната част.

Ответникът по касационната жалба редовно призован не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Сливен дава становище, че касационната жалба е неоснователна и обжалваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е процесуално допустима.

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява, че на 16.04.2015год. около 17 ч в гр.Сливен по бул.”Стефан Стамболов” на кръстовището с бул.“Г. Данчев“касаторът управлявайки мотоциклет СУЗУКИ с рег.№ СА0159В става участник в ПТП с лек автомобил ПЕЖО 307 с рег.№ В 5160 ВА.Пристигналите на мястото на ПТП служители на реда установили, че водачът не притежава категория А за мотоциклета, същият е регистриран, но задната регистрационна табела не е поставена на съответното място, мотоциклета е с изменен цвят и водачът не може да представи контролен талон към СУМПС. За извършените нарушения срещу Г.Ж.Ж. е съставен АУАН № 1328/08.05.2015 год. за нарушение на чл.150а, ал.1, чл.140, ал.1, чл.146, ал.1 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Издадено  е НП № 15-0804-001328/10.07.2015 год., с което на Ж. е наложена административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1, глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 175, ал.1, т.1, глоба в размер на 50 лева на основание чл.179, ал.1, т.3 и глоба в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП. С процесното решение съдът е потвърдил НП в частта, с която е наложено административно наказание глоба в размер на  100 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, а именно че водачът управлява МПС без да има съответното разрешение за категорията на това МПС. В останалата част НП е отменено.

Това НП е обжалвано пред Районен съд гр.Сливен и с процесното решение същото е потвърдено в частта, в която за нарушение на чл.150а, ал.1 е наложено наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП.За да постанови този резултат първоинстанционният съд е приел, че жалбоподателят е извършил вмененото с НП нарушение, а именно не е притежавал свидетелство за управление валидно за категорията на МПС към която спада управляваното от него превозно средство.

Настоящата инстанция намира решението на районния съд за ПРАВИЛНО.

Първоинстанционният съд е постановил решението си при напълно изяснена фактическа обстановка и е направил правилни правни изводи. От доказателствения материал по делото събран пред първата инстанция безспорно се установява, че лицето в момента на извършване на проверкатане е притежавало необходимото свидетелство. Такова свидетелство не е представено нито в производството пред първата инстанция, нито в настоящото производство, т.е. касаторът не е оборил по какъвто и да е начин констатацията на АНО в НП за липса на такова свидетелство. Деянието извършено от касатора изпълва състава на административно нарушение съгласно чл.150а , ал.1, от ЗДвП, за което чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП предвижда административно наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.

Единственото възражение на касатора в настоящото производство е, че Ж. не е управлявал мотоциклета, а го е бутал. Това възражение съдът намира за недоказано. Касаторът не ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си, поради което съдът ги намира за неоснователни и голословни.  Други възражения не са наведени в касационната жалба, поради което съдът намира, че същата е неоснователна и следва да се отхвърли, а решението на районния съд в обжалваната му част като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.     

Ето защо на основание чл.221, ал.2 от АПК Административен съд гр.Сливен

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 22.12.2015 год. в обжалваната част постановено по НАХД № 1532/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

         ЧЛЕНОВЕ