Административен съд – Сливен

Справка за насрочени дела в ЗАКРИТО съдебно заседание

 

по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

КАНД 11/2019

ЗАНН Закон за движение по пътищата

Ж. Д.

ОД на МВР Сливен

Динчева

13.03.2019 г.от 14.00

2

КАНД 17/2019

ЗАНН ДИТ

„ПИ ЕС ПИ „ ЕООД

Дирекция инспекция по труда Сливен

Динчева

13.03.2019 г. от 14.00

3

КАНД 22/2019

ЗАНН Закон за движение по пътищата

Д. Х. Б.

ОД на МВР Сливен

Динчева

13.03.2019г. от 14.00

4

КАНД 13/2019

ЗАНН Здравна инспекция

Водоснабдяване и канализация Сливен

Регионална здравна инспекция Сливен

Жекова

20.03.2019г. от 14.00

5

КАНД 18/2019

ЗАНН МВР

Областна Дирекция МВР Сливен

Д.С. Д.

Жекова

20.03.2019г. от 14.00

6

КАНД 12/2019

Други по ЗАНН

Н.Ф.К

Агенция“Пътна инфраструктура“

Жекова

20.03.2019 г.от 14.00

7

КАНД 21/2019

Други касационни дела по ЗАНН

Б.И.А.

Регионална Дирекция по горите Сливен

Иванова

10.04.2019 г. от 14.00

8

КАНД 20/2019

ЗАНН Здравна инспекция

Водоснабдяване и Канализация

Регионална здравна инспекция Сливен

Жекова

20.03.2019 г. от 14.00

9

КАНД

38/2019

ЗАНН Закон за движение по пътищата

Н.Д.П

ОД на МВР Сливен

Бозукова

10.04.2019 г. от 14.00

10

КАНД 24/2019

ЗАНН Дирекция инспекция по труда

Бозко-2017 ЕООД

Дирекция инспекция по труда Сливен

Жекова

20.03.2019 г. от 14.00

11

КАНД 27/2019

Други касационни дела по ЗАНН

Б.И.А.

Регионална Дирекция по горите Сливен

Бакалов

10.04.2019 г. от 14.00

12

КАНД  31/2019

Други касационни дела по ЗАНН

Глобо-футбол ООД

Държавна комисия по хазарта

Бакалов

10.04.2019 г. от 14.00

 

13

КАНД  23/2019

Други касационни дела по ЗАНН

Дирекциа за национален строителен контрол

Д.С. Г

Иванова

10.04.2019 г. от 14.00

14

КАНД  34/2019

ЗАНН Закон за движение по пътищата

А. Р.А

ОД на МВР Сливен

Иванова

10.04.2019 г. от 14.00

15

КАНД 33/2019

ЗАНН Закон за движение по пътищата

С.Г.Д.

ОД на МВР Сливен

Бозукова

17.04.2019 г. от 14:30

16

КАНД 37/2019 г.

ЗАНН Закон за движение по пътищата

А.Р.А.

ОД на МВР Сливен

Жекова

17.04.2019 год. от 14.00 ч.

17

КАНД

32/2019

ЗАНН Здравна инспекция

Водоснабдяване и Канализация Сливен

Регионална здравна инспекция Сливен

Бозукова

17.04.2019 г. от 14:30

18

КАНД

51/2019

ЗАНН Закон за движение по пътищата

Д.К.Ч.

ОД на МВР Сливен

Бозукова

08.05.2019  14:30 ч.

19

КАНД 52/2019

ЗАНН БАБХ

Областна дирекция по безопасност на храните Ямбол

Х.Д.Х.

Бакалов

08.05.2019 г.  от 14,00 часа